16th Int.school Badminton Tournament 2019

16th Interschool Badminton Tournament 2019, Re-Scheduled for  June 2019.

Date Changed to: 21st June – 30th June 2019
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline Date to Submit formsTo be Confirmed (TBC)

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


45th National Badminton Tournament [2nd Div] & 11th Atoll League 2018

45th National Badminton Tournament 2018 [ 2nd Div ]

11th Atoll League Badminton Tournament 2018

23rd November 2018 – 3rd December 2018.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website.

Latest Date for Entry: 08th November 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]

 


BWF Coach Education Level – 1 ( Badminton Coaching Course )

BWF Coach Education Level – 1 ( Badminton Coaching Course )

@Hdh.Kulhudhuffushi

Scheduled from  2nd – 8th October 2018.

For Application – Do Mail us in writing.

to: admin@badmintonmaldives.org.mv

IULAAN – BWF Coach Education Level 1

Last Date to Submit APPLICATION by MAIL or Before 20th September 2018, 3pm.

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays


45th National Badminton Tournament 2018 (Div-1)

45th National Badminton Tournament 2018 (Div-1)

12th October-16th October 2018.


Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website from 16th September 2018.

Latest Date for Entry: 25 September 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays.


Government Office/Company Badminton Championship 2018

Government Office/Company 4th Badminton Championship 2018

Scheduled from 6th – 17th AUGUST 2018.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

Last Date to Submit TEAM LISTS on or Before 30th July 2018, 3pm.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


Ramazan Badminton Cup 2018

2018  ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 1 މެއި 2018 ގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރޝިޕް ހަދާފައިވާ އަދި މެމްބަރޝިޕް ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 20 މެއި 2018

 މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 15 މެއި 2017 14:00 ގެ ކުރިން

 www.badmintonmadlives.org.mv  ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް 

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު     ބައިވެރިވާ ފޯމް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެ


15th Int.school Badminton Tournament 2018

MILO 15th Interschool Badminton Tournament 2018, Scheduled from 20th March – 31st March 2018.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline Date to Submit forms: 1st March 2018 , 1400hrs

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]