16th Int.school Badminton Tournament 2019 “NORTH & NORTH CENTRAL ZONE”

Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Participation Forms:
Deadline Date to Submit forms:
  • North Zone & North Central Zone on or Before 2nd June 2019 1400hrs

Downloads (North & North Central Zone):


16th Int.school Badminton Tournament 2019 “GREATER MALE’ & CENTRAL ZONE”

  • Greater Male’ Zone  & Central Zone ( 21st-30th June 2019 Male, Male Kulhuvaru Ekuveni )

Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Participation Forms:
Deadline Date to Submit forms:
  • North Zone & North Central Zone on or Before 2nd June 2019 1400hrs
  • Greater Male’ Zone & Central Zone on or Before 10th June 2019 1400hrs

Downloads (Greater Male’ & Central Zone):


Ramazan Badminton Cup 2019

 ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް 2019

 

މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 13 މެއި 2019

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރަށް މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 08 މެއި 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައަޅުއްވާއިރު މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު ގެ ކޮޕީ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް އެކުވެނި ގާޑްޕޯސްޓް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަދި ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.badmintonmaldives.org.mv

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު     ބައިވެރިވާ ފޯމް

ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެނ

  

 

. 2019 ،މެއި 2

 

 


3rd Veterans Badminton Tournament 2019.

3rd Veterans Badminton Tournament 2019.

Scheduled from 8th-13th April 2019.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline Date to Submit forms: 28th March 2019, 1400hrs

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


45th National Badminton Tournament [2nd Div] & 11th Atoll League 2018

45th National Badminton Tournament 2018 [ 2nd Div ]

11th Atoll League Badminton Tournament 2018

23rd November 2018 – 3rd December 2018.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website.

Latest Date for Entry: 08th November 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]

 


BWF Coach Education Level – 1 ( Badminton Coaching Course )

BWF Coach Education Level – 1 ( Badminton Coaching Course )

@Hdh.Kulhudhuffushi

Scheduled from  2nd – 8th October 2018.

For Application – Do Mail us in writing.

to: admin@badmintonmaldives.org.mv

IULAAN – BWF Coach Education Level 1

Last Date to Submit APPLICATION by MAIL or Before 20th September 2018, 3pm.

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays


45th National Badminton Tournament 2018 (Div-1)

45th National Badminton Tournament 2018 (Div-1)

12th October-16th October 2018.


Entry forms, tournament rules and regulations will be available in downloads section of our website from 16th September 2018.

Latest Date for Entry: 25 September 2018 – 15:00hrs.
For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays.


Government Office/Company Badminton Championship 2018

Government Office/Company 4th Badminton Championship 2018

Scheduled from 6th – 17th AUGUST 2018.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

Last Date to Submit TEAM LISTS on or Before 30th July 2018, 3pm.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]