16th Int.school Badminton Tournament 2019 “NORTH & NORTH CENTRAL ZONE”

Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Participation Forms:
Deadline Date to Submit forms:
  • North Zone & North Central Zone on or Before 2nd June 2019 1400hrs

Downloads (North & North Central Zone):


16th Int.school Badminton Tournament 2019 “GREATER MALE’ & CENTRAL ZONE”

  • Greater Male’ Zone  & Central Zone ( 21st-30th June 2019 Male, Male Kulhuvaru Ekuveni )

Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Participation Forms:
Deadline Date to Submit forms:
  • North Zone & North Central Zone on or Before 2nd June 2019 1400hrs
  • Greater Male’ Zone & Central Zone on or Before 10th June 2019 1400hrs

Downloads (Greater Male’ & Central Zone):


Ramazan Badminton Cup 2019

 ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަން ކަޕް 2019

 

މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 13 މެއި 2019

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރަށް މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 08 މެއި 2019 ވާ ބުދަދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށައަޅުއްވާއިރު މެމްބަރޝިޕް ފާސް/ކާޑު ގެ ކޮޕީ އެޓޭޗްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފޯމް އެކުވެނި ގާޑްޕޯސްޓް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަދި ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް މިއެސޯސިއޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.badmintonmaldives.org.mv

މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދު     ބައިވެރިވާ ފޯމް

ްއިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެނ

  

 

. 2019 ،މެއި 2

 

 


3rd Veterans Badminton Tournament 2019.

3rd Veterans Badminton Tournament 2019.

Scheduled from 8th-13th April 2019.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

Deadline Date to Submit forms: 28th March 2019, 1400hrs

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


BWF Coach Education Level – 1 ( Badminton Coaching Course )

BWF Coach Education Level – 1 ( Badminton Coaching Course )

@Hdh.Kulhudhuffushi

Scheduled from  2nd – 8th October 2018.

For Application – Do Mail us in writing.

to: admin@badmintonmaldives.org.mv

IULAAN – BWF Coach Education Level 1

Last Date to Submit APPLICATION by MAIL or Before 20th September 2018, 3pm.

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays


Government Office/Company Badminton Championship 2018

Government Office/Company 4th Badminton Championship 2018

Scheduled from 6th – 17th AUGUST 2018.
Entry forms, tournament rules see our downloads section of the website.

Last Date to Submit TEAM LISTS on or Before 30th July 2018, 3pm.

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

For info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


MILO 15th Interschool Badminton Tournament 2018

MILO 15th Interschool Badminton Tournament 2018 commenced today scheduled from 20th to 31st March 2018. With 26 Schools participating in the tournament where a total of 19 Schools in team event with 18 teams in Girls Team Event and 24 teams in Boys team event scheduled from 20th to 24th March 2018.

A total of 465 players participated in the Opens event commencing from 25th to 31st March 2018 in Under 12, Under 14, Under 16 and Under 19 Boys & Girls.


Government Office/Company Badminton Championship 2017

Government Office/Company Badminton Championship 2017

Scheduled from 19th October 2017 – 30th October 2017.

Entry forms, tournament rules and regulations will be available via our Facebook page and downloads section of our website.

  • Team List Submission Deadline 10th October 2017

http://badmintonmaldives.org.mv/downloads/

For more info call: 3314057 [ 09:00am to 04:00pm except on public holidays ]


Meeting with Counsellor Deputy Chief of Mission Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Maldives.

President Badminton Association of Maldives Mr. Moosa Nashid meets Counsellor Deputy Chief of Mission Ms. Yang Yin at Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Maldives.image-0-02-03-ef717842f05f92017fa743abafde001bdde7bc5d17f79bc03cb4417a912cc379-V
It was for an invitation extended by the Counsellor.
President Mr.Moosa briefed the Counsellor about the mission, long term and short term plans of Bam and as well about the local programs being executed to spread Badminton all over Maldives to meet the target by the year 2020 that, every Maldivian have excess to play badminton, the program was initiated during 2005 and officially launched in 2008 as a decentralization process.
Also about the high-performance target to bring a gold medal to this country from badminton at the Indian Ocean Island Games 2019.
Counsellor too was very glad to have this opportunity and expressed the Future Opportunities at hand that could be as a support to Maldives in Badminton.