Ramazan Cup 2017 FORM


Download288
StockUnlimited
File Size217.32 KB
Create DateMay 18, 2017
Download

 2017  ރަމަޒާން ބެޑްމިންޓަންކަޕް 

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 1 މެއި 2017 ގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރޝިޕް ހަދާފައިވާ އަދި މެމްބަރޝިޕް ކާޑު އާކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ.

 

މުބާރާތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2017

 

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ތާރީޙް: 25 މެއި 2017 14:00 ގެ ކުރިން

 

ފޯމް ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް www.badmintonmadlives.org.mv

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 3314057 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެން.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>